7-Çalışma Odası

7. ÇALIŞMA ODASI


7.1. TANIM:

Günümüzde değişik fonksiyonlu bir çok çalışma mekânı bulunmaktadır. Aşağıda değişik bazı çalışma mekânları sıralanmıştır:

1. Ofisler
2. Bürolar
3. Kütüphaneler
4. Ev mekânındaki çalışma odaları
5. Okullardaki çalışma odaları
6. Laboratuarlar

Konutlarda çok yönlü çalışma odaları vardır. Bu odalar genelde kütüphane, yani kişi özel çalışma mekânı özelliği taşımaktadır. Çalışma odaları fonksiyonelliklerine göre değişik boyut ve değişik dekorasyon ifade eder. Bu fonksiyonellikler mekânı kullanan kişinin sosyal ve kültürel yapısına, mesleğine, yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik ve esneklik gösterir. Örneğin çalışma odası dediğimizde aklımıza öncelikle çalışma masası, sandalye ve kitaplıktan oluşan bir mekân gelir. Fakat günümüzde çoğu kişi evinde çalışma odası olarak ayrılan mekânı büro, ofis gibi iş yeri olarak kullanmaktadır. Mühendisliğin çeşitli dallarında çalışan kişiler genelde bu yola başvurmaktadırlar. Böyle özel durumlar meydana geldiğinden değişik ünitelerde farklı fonksiyonlara ihtiyaç ortaya çıkar. Bunlardan bazıları mesleği ile ilgili aletlerin kullanım kolaylığı aranır. Gelen ziyaretçilerin ağırlanması rahat ettirilmesi en önemlisi kişinin kendisinin rahat etmesi, dinlenme ihtiyacını karşılayabilmesi gerekir. Bu isteklerin sonucunda misafir koltukları, değişik boyutlarda sehpalar, açılıp kapanabilen çekyat dediğimiz elamanlara ihtiyaç duyulur. Tabi bunun yanında normal çalışma masası ünitelerinde de değişiklikler meydana gelebilir. Mesela günümüzde bütün işlerde bilgisayar kullanıldığından dolayı masaların bilgisayarlara göre tasarlanması gerekir.

Ofis ve bürolar ise daha çok mesleki çalışmaların yapıldığı mekanlar olduğu için bu mekanlarda dekorasyon yapılmadan önce çalışma alanının iyi benimsenip bu çalışma alanına uyum gösterecek mobilya ve dekorasyon elemanları kullanılmalıdır.
Çalışma mekanı büyük bir birim olabileceği gibi küçük bir birimden hatta bir kutu şeklinde küçük bir bölmede olabilir.

7.2. ÇALIŞMA MEKÂNLARININ FONKSİYONLARI

1. Meslek çalışmaları
2. Yazı yazma
3. Kitap dosya v.b. saklama
4. Kitap ve benzeri yapıları okuma
5. Müşteri ve ziyaretçi kabul etme
6. Dinlenme
7. Farklı hobileri gerçekleştirme
8. Misafir yatırma
9. Ders çalışma v.b.

7.3. ÇALIŞMA MEKÂNI MOBİLYALARI

Çalışma mekânlarında kullanılan mobilyalar daha çok kullanıcıya kullanım amacına ve yapılan işin niteliğine göre değişiklik gösterir.

Genel olarak hemen her çalışma mekânında bulunan mobilyalar;
1. Çalışma masası
2. Çalışma sandalyesi
3. Kitaplık
4. Koltuk
5. Sehpa
6. Dosya dolabı

Bu mobilyalardan ilk üçü yani çalışma masası , çalışma koltuğu ve kitaplık çalışma mekanlarının olmazsa olmazlarındandır. İstisnai durumlar haricinde tüm çalışma mekanlarında bu üç mobilya mutlaka bulunur. Bunların dışında kalan üç mobilya koltuk sehpa ve dosya dolabı ise çakışma mekanlarının çoğunda bulunan yada bulunması istenen mobilyalardır.
Çalışma mekanlarında bulunan bu mobilyaların yanı sıra isteğe bağlı olarak çok aktif kullanılmayan fakat alan ve ortamın müsait olması durumunda bulunması istenen diğer bazı mobilyalarda mevcuttur. Bunlardan bazıları :

1. Elbise dolabı
2. Tv. Müzik seti bölümü
3. Vitrin
4. Berjer
5. Askılık

Tabi bu mobilyalar çalışma mekanın işlevine göre değişir. Bunlardan bazı mobilyalar bazı işyerleri için büyük önem taşır. Örneğin vitrinler bazı işyerlerindeki en önemli mobilya konumunda olabilir bu işyerlerine örnek verecek olursak mimarlık büroları , reklam ajansları v.b. daha çok eşya sergilemeye yönelik çalışma mekanlarında vitrinler bir dosya dolabı yada bir kitaplıktan daha önemlidir.

7.3.1. ÇALIŞMA MASASI

Ders çalışma, kitap okuma hobi çalışmaları veya meslek çalışmaları gibi değişik çalışmalarda kullanılan kitap, dosya, dergi, kırtasiye malzemeleri, elektronik ve mekanik aletler gibi gereçleri üzerine koyup bu malzemeler üzerinde değişik çalışmalar yapmada kolaylık ve rahatlık sağlayan mobilyalardır.

Çalışma masaları çok değişik malzemelerden yapılabilir. Çok farklı renklerde ve şekillerde de yapılabilir.
Fakat tüm çalışma masalarında ortak olarak aranan bazı özellikler vardır. Bunlar:
1. Bilgisayar bölümünün olması
2. Yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması
3. Ölçü ve yüksekliğinin uygun olması
4. Masa yüzeyinin ışığı yansıtmaması
5. Leke tutmaması
6. Titreşimlere yol açmaması
7. Her tarafının kullanılabilir olması
8. Çeşitli kırtasiye malzemelerini bünyesinde muhafaza edebilmesi

Bilgisayar günümüzün vazgeçilmez gereçlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Her meslek alanında artık aktif olarak bilgisayar kullanılmaktadır. Bu yüzden çalışma mekânlarında kullanılan bilgisayar masalarında mutlaka bilgisayar bölümünün olması istenir. Şayet bilgisayar bölümü için bir yer hazırlanmamışsa bu durumda masa yüzeyinin bilgisayar bulundurabilecek büyüklükte olması gerekir böylece bilgisayar piyasada hazır halde satılan ve montajı kolay olan özel aparatlar vasıtasıyla masa yüzeyine monte edilebilir. Fakat istenen masanın daha imalat esnasında bilgisayar bölümünü bulundurmasıdır.

Masa yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması hem estetik açıdan hem de masa yüzeyine konulacak eşyaların masa yüzeyinde kolaylıkla durabilmesi açısından büyük önem taşır.

Ölçü ve yükseklikler ergonomik olarak tasarlanmalı ve bu ölçüler dikkate alınmalıdır. Mobilyalar insan rahatlığı amaçlı üretildiğine göre mobilyaların ergonomik olması gerekir.

Masa yüzeyinin ışığı yansıtması insan göz sağlığı açısından istenmeyen bir durumdur. Masa yüzeyinin ışığı yansıtması gözler açısından sakıncalı olduğu gibi masa üzerinde yapılan çalışmaları da olumsuz yönde etkiler.

Masa üzerinde yapılan çalışmalarda mürekkepli gereçler ve çeşitli boyarın kullanımı esnasında oluşabilecek lekelere karşı masa yüzeyinin dayanıklı olması ve leke tutmaması gerekir. Bu gereçlerin dışında çalışmalar esnasında kullanılan içeceklerin masa yüzeyine dökülmesi durumunda masa yüzeyinin hem leke tutmaması hem de sıvıları emmemesi gerekir.

Masanın gerek çalışmalar esnasında gerekse de dışarıdan gelecek titreşimlere karşı dayanıklı olması ve titreşim yaymaması beklenir.

Masa yüzeyinin şekli ve ölçüleri ne olursa olsun masa yüzeyinin kullanılan kısmı önemlidir. Bu yüzden masa yüzeyinden maksimum derecede yararlanabilmek için masalar tasarlanırken bir insanın çalışma alanı ölçülerine ve bu ölçülerin yönlere göre dağılımına dikkat etmek gerekir.

Masada bulundurulan çekmece veya kapaklı bölmelerle yapılan çalışmalar esnasında kullanılan çeşitli kırtasiye malzemesi ve sık kullanılan diğer gereçlerin saklanması sağlanır.

Günümüzde yapılan çalışma masaları her türlü renk ve şekil seçeneğine uygun yapılabildiği gibi kullanılan malzemede de nerdeyse sınır kalmamış durumdadır. Çalışma masaları tasarlanırken tasarım tamamen kullanım yeri ve kullanıcı değişkenlerine bağlıdır.

7.3.2. ÇALIŞMA KOLTUĞU & SANDALYESİ:

Sandalye tanım olarak kısaca oturma elemanıdır diyebiliriz. Çalışma koltuğu veya sandalyesi kullanan kişinin niteliğine göre değişiklik gösterir. Örneğin çalışma sandalyeleri niteliğine göre çalışma koltuğu, sekreter koltuğu, bekleme sandalyesi ve normal sandalye olarak mütalâ edilir.

Çalışma sandalyeleri kullanılışına göre ve kullanıcıya göre bu isimleri almaktadır. Örneğin sekreter koltukları genellikle gençlere hitap ettiği ve çalışma esnasında geriye yaslanma eğiliminin olmaması nedeniyle yaslanmalık bölümü fazla uzun tutulmaz buna karşın Müdür koltuklarında rahatlık daha ön planda olduğundan yaslanmalık bölümü uzun tutulmuştur.

Çalışma sandalyeleri tasarlanırken dikkat edilen hususlar:

1. Kullanıcı
2. Kullanım yeri
3. Kullanıcı işlevi
4. Ergonomik ölçü ve şekiller

Çalışma sandalyeleri çalışmanın daha çok ön planda tutulan mekânlarda yaslanmalık bölümü kısa tutulur ve kolçaklı yâda kolçaksız yapılabilir. Tanıtım ve reklâm gibi işlevlerin yapıldığı çalışma mekânlarında sandalyeler kolçaklı ve yaslanmalık kısımları uzun tutulur. Bekleme sandalyelerinde ise pek fazla rahatlık aranmaz çünkü kullanan kişi kısa bir süreliğine sandalyeyi kullanmaktadır.

Bu durum göz önünde tutulduğunda sandalyeler daha çok birden fazla yan yana yapılır ve yaslanmalık bölümü yine kısa tutulur.

Bunun yanı sıra misafir koltuklarında ise kullanım yerine göre yaslanmalık bölümü uzun yâda kısa tutulur genelliklede kolçaklı yapılır.

Çalışma sandalyeleri eğer kullanıcıya da uygunsa ek özellikler bulundurması istenir. Örneğin bir sekreter için merdivene dönüşebilen sandalye veya kolçak bölümünde not tutma bölümünün olması istenen bir ek özelliktir.

7.3.3. KİTAPLIK :

Kitaplıklar çeşitli kitap dosya klasör v.b.gereçleri bünyesinde muhafaza eden ve gerektiğinde bu gereçlere kolayca ulaşımı sağlayan mobilyalardır. Kitaplıklarda dikkat edilecek en önemli husus kitap ölçüleri ve ulaşım şekli eğer kitaplık kitap ölçü ve ulaşım şekline uygun yapılmazsa

• Kitaplara kolay ulaşamama
• Kitapların kitaplığa sığmaması
• Kitaplıkta gereğinden fazla boş alan oluşması Gibi sorunlara yol açar.

Kitaplıklarda dikkat edilecek bir diğer husus da bölmeler kitaplıkta kullanılan bölmeler maksimum 90 cm aralığında olması gerekir aksi taktirde kitapların ağırlığıyla yatay raflarda sehim meydana gelir. Bu durumda eğer kitaplıkta bölmeler arası mesafe uzun tutulacaksa yatay taşıyıcılar desteklenmelidir.

7.3.4. KOLTUK :

Çalışma mekanlarında genellikle misafir veya müşteri ağırlamak amacıyla kullanılan koltuklar dinlenme amaçlıda kullanılmaktadır. Koltuklar çalışma mekanına ve mekanın işlevine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin işlevi müşteri ağırlamak olan iş mekanlarında koltuklar daha çok tek kişilik ev mekanındaki koltuklar da ise koltuklar iki yada üç kişilik yapılır, ve koltukların yatağa dönüşen tipleri tercih edilir. Eğer iş mekanlarında da çalışma ortamı müsaitse koltukların yatağa dönüşebilmesi aranan bir özelliktir.

7.3.5. SEHPA :

sehpa çeşitli dosya kitap ve katalog gibi iş yerine gelen müşterilerin okuması istenen gereçlerin üstüne konulan veya çeşitli içecekleri üzene koymaya yarayan genellikle iki koltuk arasına konan mobilyalardır.
Sehpada arana özellikler de masada aranan tüm özellikler aynıdır.

• Sehpa yüzeyi leke tutmamalı
• Sehpa yüzeyinden maksimum yararlanma sağlanmalı
• Titreşimlere yol açmamalı
• Yüzey düz ve pürüzsüz olmalı
• Ölçüler ergonomik olmalı

Sehpalarda arana bir diğer özellikte sehpa altlarında çeşitli malzemeler muhafaza edebilmek için bölümlerin olmasıdır.

7.3.6. DOSYA DOLABI :

Kitaplıklarda muhafaza edilemeyen dosyalar ve saklanması gereken özel belgelerin muhafaza edildiği genellikle çekmece tarzında açılan bölmelere sahip mobilyalardır. Dosya dolaplarında dosyalara ulaşımı kolaylaştırıcı aparatlardan olabildiğince yararlanılır.

7.3.7. ELBİSE DOLABI :

Elbise dolapları genellikle işyerlerinde pek kullanılmayan fakat ortam ve çalışma şeklinin uygun olması durumunda bulunması istenen bir mobilyadır. Ev mekanlarındaki çalışma odalarında genellikle elbise dolabı zaten bulunur.

Elbise dolabının iş mekanlarında bulunma nedeni; iş yerinde çalışanın üstüne her hangi bir nedenden dolayı bir sıvı dökülürse üzerini değiştirmesi gerekecek. Bu durumda çalışan eve gidip üzerini değiştirmesi uzun zaman alır. Bu durum hem zaman kaybı hem de iş akışının aksamasına neden olur.

İş mekanlarında elbise dolabının bulunması durumunda ise dolabın yer kaplamaması ve fazla göze çarpmaması gerekmektedir. Elbise dolapları iş mekanlarında fazla bir kullanıma tabi kalmayacağından küçük olması ve olabildiğince iş mekanının havasını bozmayacak bir görünüme sahip olması gerekir.

7.3.8. TV-MÜZİK SETİ BÖLÜMÜ:

iş mekanlarında aslında televizyon bulunması biraz lükse kaçmaktadır. Fakat bazı iş mekanlarında televizyon bulunması önemli bir etkendir. Bu iş mekanlarına bir örnek verilecek olursak ; tanıtım yapan iş mekanları ve müşteri ağırlayan veya müşteri bekleme alanlarında televizyon bulunması gerekir.

Müzik seti ise hemen hemen tüm iş mekanlarında bulunan bir cihazdır.
Bu durumda iş mekanının niteliğine göre müzik seti ve televizyon bölümünün bulundurulması gerekir. Fakat televizyon bölümünün tüm çalışma mekanından görünebilecek bir yere yerleştirilmesi gerekir. Bunun dışında televizyon ve müzik bölümü çalışan kişinin çalışma aralarında dinlenme ve stres atma için veya önemli bazı gelişmeleri çalışma mekanını terk etmeden izleme veya dinleme olanağı vereceğinden bu bölümlerin bulunması iş mekanları için istenen bir durumdur.

7.3.9. VİTRİN :

Çalışma mekanlarının bir diğer mobilyası vitrinler ise çalışma mekanlarında bulunması pek gerekmeyen mobilyalardır çünkü bir bakıma kitaplıklar vitrinlerin yerini tutmaktadır. Vitrinler yalnızca tanıtım amacı güden çalışma mekanlarında sıkça kullanılan mobilyalardır. Daha çok eşya sergileme eğilimi gösteren çalışma mekanlarında kitaplık yerine vitrinler bulunur. Bu durumda kitaplıklar vitrinde muhafaza edilir. Zaten bu tür iş mekanlarında pek fazla kitap bulunmadığından kitaplığa ihtiyaç duyulmaz.

Kısaca çalışma mekanlarında kitaplık yada vitrin bulunur. Bu iki eleman birbirlerinin yerini büyük ölçekte doldurmaktadır. Fakat çalışma mekanına hangi mobilyanın geleceğine çalışma mekanının niteliği karar verir.

Aşağıda verilen çalışma mekanında kitaplık yerine vitrin bulunmakta çünkü bu çalışma mekanında kitap sayısı oldukça düşük olup, kitap yerine daha çok sergilenen malzemeler bulunduğu için kitaplık yerine vitrin bulunmaktadır.

7.3.10. BERJER :

Çalışma mekanlarında berjer kullanımı pek sık uygulanmayan bir mobilyadır. Bunun yerine daha çok tekli, ikili veya üçlü koltuklar bulunmaktadır. Berjerler daha çok rahatlığın arandığı ev mekanındaki çalışma mekanlarında veya özel iş mekanlarında kullanılan mobilyalardır. Berjerler çok rahat mobilyalar olduğundan iş mekanlarında pek kullanılmazlar.

7.3.11. ASKILIK :

Askılıklar çalışma mekanlarının vazgeçilmezlerindendir. Askılıklar genel olarak ofis ve iş mekanlarında daha çok koltuklara yakın yerlerde bulundurulur. Evlerdeki çalışma mekanlarında ise kapı yakınlarında bulunur. İş mekanlarında askılıklar genel olarak bir dikme şeklinde ayaklı şekilleri kullanılır.

7.4. ÇALIŞMA MEKÂNI MOBİLYALARI ÖLÇÜLERİ

Yaşamımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz ofislerde kullanmak durumunda kaldığımız mobilyaları bizzat seçme şansımız genellikle olmamaktadır. Mekâna bizden önce ne konduysa onları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ofisin ve elemanlarının tasarımında kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığının ve buna paralel olarak verimliliğin göz önünde bulundurulması tasarımın kültürü içinde görece yeni bir olgu.

Kullanıcılar ofis veya ev için satın alacakları ekipmanların seçimi sırasında, renk ve form kararlarını verebilmek için saatlerce düşünürler ama ergonomileri konusunda düşünme gereğini fazlaca duymazlar. Çalışma mekânının sorumlusu, patronu, ardından sekreterleri, memurları, diğer çalışanları v.s. ve müşterilerle temas sağlayan temsilcileri için ayrılmış gereken mekân, temelde birbirinden farklılık arz edebilir. Kullanılan malzemelerin kalitesi farklı olabilir, renkler değişebilir, farklılaşma yaratılabilir, statüler yansıtılabilir. Söz konusu olabilecek farklılıkların yanında değişmeyecek tek bir nokta var ki; oda ofis elemanlarının ve yerleşiminin insan ölçü ve hareket kabiliyetine uygun olması gerekliliği.

Çalışma sandalyesi, kullanıcıyı dik tutacak, omurgasını en az yoracak bir biçimde vücuduna uygun bir şekilde düşünülebilecekken, konuk koltuğu gayet rahat, kullanıcının belki de içine gömülerek çok rahat bir oturma biçimi alabileceği eleman olarak tasarlanabilecektir. Özellikle oturarak çalışan insanlarda yapılan işlerin %70-80’ ini vücudun üst kısmı görür. Organın biçimi değişir., sırt baskı altıda kalır, alt bölümdeki sinir ve dolaşım düzeni baskı görür. Bu nedenle çalışma sandalyesinin tasarımında özel durumlara dikkat etmek gerekiyor.

Kimi ofislerde çalışma düzeni, işletmenin hiyerarşi yapısına göre düzenlenmektedir. Alt katlarda hizmet servisi bulunurken, üst katlarda yönetim kadrosuna ait mekanlar vardır. Dolayısı ile bu tip ofislerde iletişim dikey olarak sağlandığından, mekan, zaman ve iş gücü kaybı çok olmaktadır.

7.4.1. ÇALIŞMA SANDALYESİ VE KOLTUĞU

Sandalye ve koltukta oturan kişi rahat etmelidir. Sandalye koltukta oturan kişinin tumbar kemiğini askıya almalıdır. Ergonomik olarak;

Kadın için oturma yüksekliği: 41–46 cm
Erkek için oturma yüksekliği: 43–53 cm

Sandalye oturma yeri ile masa tablası arası 27–33 cm oturma yeri ile arkalık arası 18 cm ayarlanabilmelidir. Sandalyenin kaplanacağı malzemeler seçilirken sandalye yüzeyinin biçimlerini ve sertliğini göz önüne alınmalıdır. Çünkü sandalye yüzeyinin çok sert olması bedenin bütün ağırlığını dar alanlara yüklenmesine yol açar. Bu sakıncayı gidermek için sandalyenin oturma yüzeyi çukur yapılır. Ayrıca sandalyenin oturacak yüzeyi fazla yumuşak olursa oturanın durumunu değiştirmesi güçleşeceği ve oturan kişinin uykusunun gelmesine yol açacağı için ve beden sandalyeye gömüleceğinden sandalyeye değen kısımların havasız kalacağı dikkate alınmalıdır.

Çalışma sandalyesinin özellikleri:
1- Öne ve ortaya doğru bir oturma durumu için bir sırtlık veya bel desteği ile rahat yaslanmaya uygun olmalıdır.
2- Oturma yüksekliği masanın üst kenarından 27-33 cm. aşağıda olmalıdır.
3- Oturma yüksekliği ve bel destek yeri ayarlanabilir olmalı.
4- Kısa boylu insanların masa yüksekliğine uyum sağlayabilmesi için 0-18 cm. yükseklikte olan ayak destekleri konmalıdır.
5- Çalışma sandalyeleri sırt dayanacak yerde ve oturacak yerde hafifçe minderlenmelidir.
6- Çalışma sandalyesinde uygun bir düzenekle oturma yüzeyi ve arkalık değişik eğimlere göre ayarlanabilmelidir.

7.4.2. ÇOK AMAÇLI KOLTUKLAR:

1- Çok amaçlı koltuklar hem öne hem de geriye doğru oturma pozisyonları için rahatlık sağlanmalıdır.
2- Oturma yüzeyi kalçanın altında hafifçe çukurlaşmalı ve 43 cm. den daha derin olmamalıdır.
3- Oturma yüksekliği 43 veya 46 cm olmalıdır.
4- Tüm oturacak yer üzerinde 2-4 cm’lik köpük/sünger minder kullanılabilir.

Sandalye yapılırken dikkat edilecek hususlar:
• Sandalyeler kullanıldıkları işlere göre değişik tiplerde olmalı hiç değilse duruma uygun ayarlanabilmelidir.
• Oturacak kişinin anatomi yapısına göre arkalıklar olmalıdır .Başlıca iş koşullarının gerektirdiği en uygun beden açıları bilinmelidir.
• Sandalyenin oturma yüksekliği ayarlanabilmelidir.
• Sandalyede oturan kişinin uykusu gelmemelidir.
• Sandalye dengeli bir biçimde hareket edebilmesi için 5 ayaklı olmalı.
• Kaplama malzemesi olarak havalandırma sağlayacak rahat bir malzeme kullanılmalıdır.

İskemle yükseklik : 50–53
Daktilo iskemlesi yükseklik : 41–46

7.4.3. YAZI MASASI
Beden dik dururken omurganın yükünü zaman zaman yatay veya eğik duruşa geçilerek düşürülmesi omurların besleyici madde alışverişini kolaylaştırır. Dirseklerin masa üstüne konulduğunda sırt bölgesinde bir gerginlik olmaması gerekir. Yazı yazma esnasında kolu fazla yukarıya kaldırmadan ve yormadan yazı yazmaya elverişli olması gerekmektedir.
Daktilo konulacaksa masa üzerine tuşlarının yüksekliğinden dolayı 8 cm normal yazı masasından aşağıda olmalıdır.

Yazı masası yüksekliği:

Erkekler için: 68 cm,
Kadınlar için 65 cm olmalıdır.

7.4.4. ÇALIŞMA MASASI

Çalışma esnasında bizi yormamalı ve çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Masa tablasının yüz ölçümü çeşitli gereksinmelere göre 0,98-1,22 m² arasında değişir. Masa için en uygun boyutlar: 120x60 cm., 120x75 cm. civarındadır.

Yükseklik :
Erkek için : 74–78 cm
Kadın için : 70–74 cm
Genişlik : 75–85 cm
Toplam boy : 140–200 çıvarındadır.

Masa yüzeyi donuk ve ışığı yansıtmayan bir malzemeden yapılmalıdır. Mürekkep lekesi tutmamalıdır. Sigara yanıklarına, çiziklere karşı dayanıklı, pürüzsüz olmalıdır. Masa sağlam olmalıdır hiçbir titreşime yol açmamalıdır.

7.4.5. ORTA MASA

Dikdörtgen masalar için;
Boy : 110–120 cm.
Genişlik : 55–60 cm.
Yükseklik : 36–38 cm.

Sehpa kare tablalı olarak:
55x60 cm, 60x60 cm.

Sehpalar yükseklik olarak orta masa ile aynı yükseklikte olmalıdır. Bazı durumlarda hiyerarşi şeklinde küçülebilir.
 
 


* * * * * H A B E R L E R * * * * *
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
DÖVİZ KURLARI
 

TARİHTE BUGÜN
 
 
Cebrail IRMAK
 
Toplam 50786 ziyaretçi (98683 klik) Siteyi Gezdi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=