1-Antre
1.1. ANTRE MOBİLYALARI:

1.1.1. Tanımı:

Konut dairelerin giriş bölümüne antre denir. Antre, bir eve giriş çıkışı sağlayan bölüm olduğundan insanlar giriş sırasında taşıdıkları fazla eşyaları çıkışta almak üzere bu bölüme bırakırlar. (ayakkabı, şemsiye, mont, pardösü, şapka, baston, içinde değerli eşya olmayan çanta v.b.). Bırakılan bu eşyaların muhafazasını sağlayan ve evin giriş bölümünü dekore eden mobilyalara antre mobilyaları denir.

1.1.2. Fonksiyonları:
Antre mobilyalarının genel fonksiyonları;
• Günlük kullanılan ayakkabı ve terlikleri muhafaza etmek
• Günlük kullanılan (mevsim şartlarına göre) ceket, hırka, pardösü, palto, atkı, şapka v.b. muhafaza etmek
• Çıkışta kılık kıyafet kontrolü için ayna
• Dışarıdan getirilen fazla eşyaları (şemsiye, çanta v.b.) muhafaza etmek
• Çıkışta ayakkabı giymek için kolaylaştırıcı oturak ya da bölüm
• Mevsimlik ayakkabı ve giysilerin (ayakkabı, bot, ceket, palto, mont, hırka, v.b.) saklanması ve muhafazası
• Gerektiğinde kısa süreli küçük depolamaların yapılabilmesi
• Giriş bölümü için güzel bir görünüm ve dekorasyon

1.1.3. Özellikleri:
Antre mobilyaları kullanım yerine göre farklı özellikler taşıyabilir. Bunun yanında Antre mobilyalarından beklenen genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.
• Antreler dar mekanlar olduğundan antre mobilyalarının derinlik ölçüleri olabildiğince küçük tutulur.
• Antreler dışarıdan az ışık alan bölümlerdir. Antrenin yapay ışıklandırması yeterli olsa bile ayna bölümü için ya da estetik amaçlı mobilyalara ışıklandırma (spot) takılabilir.
• Antre mobilyaları evin giriş bölümünde yer aldığı için ilk intiba açısından estetik kaygıların daha yüksek olduğu mobilyalarıdır.
• Ayakkabı muhafaza bölümlerinin koku yalıtımlı olması beklenir.
• Doğal ışığın azlığı nedeniyle antre mobilyaları genellikle açık ve canlı renklerde yapılır. Aşağıda bazı renklerin insan üzerinde bıraktıkları psikolojik etkiler verilmiştir.
Kırmızı: Çekici, heyecanlandırıcı, samimiyet, hoşlanma, davetkar, nefse hakimiyetin kaybı, mücadele, canlılık uyandırır.
Sarı: Neşe, hareket, gençlik, dinamizmi uyandırır.
Turuncu: Hareket, canlılık, yaşama sevinci verir. Tonu kahverengine gittikçe durgunluk verir.
Sıcak renkler: Neşe, canlılık, gençlik ve daha yakın görüntü verirler. Kitle eşyasındaki etkisi olduğundan daha yakın daha büyük gösterir.

1.1.4. Antre Yerleşim Şekilleri:
1.1.4.1. Tek parçalı antre mobilyaları (Portmanto):
Antre mobilyalarının tamamı tek parça halinde bulunur. Portmanto olarak da adlandırılır. Portmantoyu, üzerine 5–10 askı bağlanmış bir tabla, şapka konulacak bir raf, yeter büyüklükte bir ayna, ayakkabılar için kapaklı, çekmeceli bir dolap ve şemsiye kutusundan oluşan bir mobilyadır diye tanımlayabiliriz. Bütün elemanlar bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilerek monte edilir. Dolap formunda olduğu için daha düzenli bir görüntü verir. Genellikle düzgün yapılı antrelerde kullanılır. Daha çok küçük alanlı antrelerde tercih edilir.

1.1.4.2. Çok parçalı (Portatif) antre mobilyaları:
Antre mobilyasını oluşturan elemanların ayrı parçalar halinde antrede düzenlenmesidir. Dar ve uzun antrelerde, kapı sayısının fazla olduğu antrelerde ile büyük alanlı antrelerde tercih edilir. Başka bir değişle Portmantonun bir bütün olarak sığmayacağı ya da portmantonun kapatamayacağı kadar büyük yerlerde uygulanan bir sistemdir.
Gerek tek parçalı gerekse de Portatif antre mobilyalarının elemanları ve fonksiyonları genel hatlarıyla aynıdır. Sadece kullanım yerine ve estetik anlayışına göre portatif ya da tek parça şeklinde uygulanır.

1.1.5. Antre Mobilyasının Temel Elemanları:
1. Askılık                           6. Oturma yeri
2. Ayakkabılık                    7. Telefon için raflı çekmece ya da telefon rafı
3. Şapkalık                        8. Duvar lambrileri
4. Ayna                             9. İsteğe göre kapaklı dolap
5. Şemsiyelik                    10. Pano

Antre apartman daireleri ve evler gibi özel konutların büro ve makam odalarının veya sinema, tiyatro, lokanta gibi genel yerlerin girişleri için farklı özellikler gösterir. Örneğin; özel konutların girişlerinde ayakkabı konulacak bir bölüm gerektiği ve askı sayısı sınırlı olduğu halde, genel salonlarda vestiyer adı altında çok sayıda askının bulunduğu bir yer bu iş için yeterlidir.

PANO: Antre Fonksiyonların gerektirdiği bütün elemanları kaplayabilecek nitelikte hazırlanan elemandır. Pano direkt olarak duvarda olabilir, lambri olabilir, duvarda ahşap veya metal şeritlerle meydana getirilebilir.

ŞAPKALIK: Metal çubuklardan ya da masif çıtalardan raf hazırlandığı gibi düz tabla rafta olabilir. Yalnız şapkalık kapatıldığı zaman hava alış verişi yapması için tablanın altına delik delinir. Ya da çeşitli şekillerde oyulur.

ASKILAR: Metal ya da ahşaptan hazırlanan askı elemanlarıdır.

AYAKKABILIK: Genellikle dolap şeklinde tercihen sürme kapaklı dolap olarak düşünülür. Havalandırma için arka ya da alt tarafta delik ya da boşluklar bulunur.

AYNALIK: Aynalar portmantoyu tamamlayıcı bir elemandır. Biçim, boyut ve şekil itibariyle portmantoya uygunluk gösterir. Aynalar duruma göre kenar ve köşelerinde renkli süslemeler, motif ve çiçek desenleri ile aksesuar tamamlayıcı olarak görev yapar. Aynalar ayrı bir çerçeve içine yerleştirilip duvara monte edildiği gibi dolap kapakları üzerine de monte edilir. Lambri şeklindeki portmantolarda ise lambri üzerine ya da iki lambri arasına konulur.

TELEFONLUK: Ayrı olarak duvara monte edildiği gibi dolap üzerine de bağlantı yapılabilir. Raflı ve çekmeceli de yapılabilir.

ŞEMSİYELİK: Portmanto üzerine olabilir ya da mobilya sitiline uygun hazır bir şemsiyelik kullanılabilir. Ahşap, plastik, metal, cam ve porselen türü malzemelerden yapılabilir. Dibine su tutucu plastik kaplar konmalı ayrıca yanları ıslak şemsiyenin çabuk kuruyabilmesi için hava almaya elverişli olmalıdır.

OTURMA YERİ: Ayakkabıların giyilip çıkarılmasında oturulacak bir yere gereksinim duyulur. Antreyi daraltan veya görünüşünü bozan bir tabure yerine portmantodaki alçak bir dolap üstünün oturma yeri olarak düşünülebilir. Bu amaçla kullanılmakta olan portmantonun şekline göre uygun bir yerine 4cm kalınlığında kauçuk bir minder konulabilir.

1.5.6. Antre Mobilyasında Temel Ölçüler

Portmanto: Antrenin büyüklüğüne ve yapısına göre ölçüleri değişebilmektedir. En küçük portmanto ölçüleri Yükseklik: 180 cm Genişlik: 120 cm Derinlik: 30 cm

Oturma yeri yüksekliği: 35-40 cm

Şapkalık: en düşük Genişlik: 18 cm Derinlik 20 cm Yükseklik: 20 cm

Telefonluk: en düşük Genişlik: 30 cm Derinlik: 25 cm Yükseklik: 75 cm

Şemsiyelik: en düşük Çapı: 15 cm Yükseklik: 40 cm

Ayakkabılık: en düşük Genişlik: 35 cm Derinlik: 33 cm Yükseklik: 40 cm

Ayna: en düşük Genişlik: 50 cm Üst yükseklik: 170 cm

Askılar: en düşük Yerden yükseklik: 160 cm, Askılarla zemin arasında en az 120 cm boşluk olmalı. Askılar arası en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.ANTRE ŞEKİLLERİ

Antre bir mekana girmek için geçilen bölüm olarak tanımlanır. Antrenin fonksiyonu bir mekanın içindeki diğer bölümlere ( odalara ) geçişi sağlamak ve mekana girişte üstümüzdeki bazı eşyaları bırakmak için kullanılan bir bölümdür.
Antreler gerek büyüklük olarak gerekse de şekil olarak birbirinden farklılıklar gösterir. Aşağıda bazı antre şekilleri verilmiştir

1. KESİNTİSİZ DUVARLI VE BÜYÜK HACİMLİ ANTRELER:
BU tip antrelere bir antrede bulunması gerekli bütün özellikleri kapsayan bir tek mobilyadan yapılır. Genellikle Dekoratif amaçlıdır. Antre mobilyasının bütün parçaları aynı yerde ve görüntü güzelliği içinde bulunmaktadır.

2. ORTA HACİMLİ VE GENİŞ ANTRELER
Bu antreler için komplo bir mobilya veya parçalar halinde olan mobilyalar tercih edilir. Parça (Kutu) halindeki mobilyalar kullanım amacına göre derişik yerlerde veya bir araya getirilerek kullanıma sunulurlar.

3. ORTA HACİMLİ VE DAR ANTRELER
Bu tip antrelerde yukarıda anlattıklarımız gibi kutu şeklindeki mobilyalar kullanılabilir. Yalnız bu mobilyalar¬da sağa ve sola dönerek açılan kapakları açmak için yere ihtiyaç olduğundan bu tip kapaklar buralarda kullanılmaz, bunların yerine sürme kapaklar ve stor kapaklar kullanıla¬bilir.

4. KÜÇÜK HACİMLİ VE GENİŞ ANTRELER
Bu antrede portmantoda bulunan her eleman ayrı ayrı yerlerde kullanılır. Bu şekilde yer kaplamaz ve kullanışlı olur .

5. KÜÇÜK HACİMLİ VE DAR ANTRELER
Bu tip antrelerde duvarlar lambri ile kaplanabilir veya duvara duvar kağıdı kaplanabilir. Duvara veya lambriye askılar monte edilir. İstenilen yere ayna takılabilir.
Dar olan antrelerde yere paralel ve dar lambri döşenir. Bu metotta odayı daha genişmiş gibi gösterir. Küçük duvarlı antreler için; küçük bölümlerden oluşan gereçlerle duvar kaplanır. Bu metot duvarı olduğundan daha büyük gösterir.


 
* * * * * H A B E R L E R * * * * *
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
DÖVİZ KURLARI
 

TARİHTE BUGÜN
 
 
Cebrail IRMAK
 
Toplam 50786 ziyaretçi (98703 klik) Siteyi Gezdi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=