2-Şerit testere Mak.
2. ŞERİT TESTERE MAKİNESİ:

2.1. Tanım

Kalas ve iş parçalarının kalınlık ve genişlikleri ile boylarının kaba ölçülerinde kesilmesi, eğmeçli parçaların kesilmesi, zıvana ve dişlerin kesilerek boşaltılması vb. işlemler için kullanılan, adını şerit lamasından alan ağaç işleri makinesine şerit testere makinesi denir.
Halk arasında gövde yapısından dolayı deveboynu ve hızar gibi değişik isimlerle tanınır. Tomruk fabrikalarında arabalı ray sistemi ile birlikte tomruklardan kalas biçmek amacıyla da kullanılır. Kasnak çapı makineye ismini verip 30 cm den 100 cm. ye kadar değişik ölçülerde olup küçük kasnak çaplı olanlar koltuk iskeleti yapan işyerlerinde eğmeçli parçaları kesilmesinde, büyük kasnak çaplı olanları da kereste atölyelerinde kullanılır. Kasnak çapı küçüldükçe dar şerit lamalar kullanılır. Büyük çaplı kasnağı olan şerit testerelerde ise geniş lamalar kullanılır.

2.2. Çalışma Sistemi:

Şerit testere makinesi, biri altta biri üstte olmak üzere iki kasnak etrafında yukarıdan aşağıya dönecek şekilde şerit lamasının dönmesi ile işlem yapmaktadır. Bıçak laması yukarıdan aşağıya doğru kesim yaptığından dolayı iş parçalarını fırlatma riski bulunmamaktadır. Lama ile üst kasnak dikmesi arasındaki mesafeden daha fazla uzunluklu iş parçalarının boylarını ancak eğik bir şekilde kesebilmesi makinenin en büyük sıkıntısıdır. Lamanın sabit bir aralıkta hareket etmesini sağlayan düzeneği bulunmaktadır. Bu düzenek; sağ-sol yalpayı engelleyen tabla içindeki klavuz takozları ile üst taraftaki klavuz takozları, geriye doğru gitmesini engelleyen düzenekten oluşmaktadır. Makinenin alt kasnağı sabitken üst kasnak yukarı aşağı ve sağa sola hareketli olup bu hareketi ile lamanın takılıp sökülmesini, gerdirilmesini ve dengesini sağlamaktadır. Makine üç fazlı bir makinedir. Üçgen yıldız sistemi ile çalışmaktadır. Şalter önce üçgene getirilir makine devrini aldıktan sonra yıldıza getirilerek işlem yapılır.

2.3. Makinenin Bölümleri:
2.4. Makinenin Sayısal Özellikleri:
1.Kasnak çapı : 30-100 cm.
2.Kesme yüksekliği : 15-50 cm.
3.Tabla yüksekliği : 45-95 cm.( Küçük tip makineler uygun tezgah ve ayaklar üzerine yerleşirilerek çalışma yüksekliği 95 cm. ye getirilir.)
4.Kesme hızı : 20-40 m/san.
5.Sevk hızı : 3-20 m/dak.
6.Motor gücü : 1-8 BG

2.5. Şerit Testere laması özellikleri ve çeşitleri

Testere lamaları özel takım çeliğinden yapılmıştır. Bir kenarı dişli olup diş yapıları, lama genişliği ve kalınlığı farklı ölçülerdedir. Lama genişliği ve kalınlığı kasnak çapı ile de yakından ilgilidir. Kasnak çapı küçük şerit testere makinelerinde kullanılan şerit lamaları daha dar ve incedir. Kalın ve geniş lamalar bu makinelerde kullanıldığında şerit lamasının bükülerek kasnağın çevresine yerleşmesi zorlaşır ve kopma riski artar. Bu sebeple kasnak çapı büyüdükçe lama genişliği ve kalınlığı de artar. Bu değerler kasnak çapı küçüldükçe de azalır.

2.6. Şerit Testerenin Takılıp Sökülmesi

Şerit testere lamasının sökülmesi işleminde öncelikle tabla üzerindeki testere yarığı kapağı yerinden çıkarılarak makinenin koruyucu kapakları açılır.
Üst kasnak yavaş yavaş gevşetilerek Şerit laması kasnaktan alınır ve testere yarığından geçirilerek makineden tamamen çıkarılır.
Çaprazlanmak ve bilenmek üzere uygun bir yere kaldırılır. Çıkarılan testere lamasının yerine bilenmiş ve kullanılmaya hazır haldeki bir şerit laması alınır.
Dişleri dönme yönünde olacak şekilde testere yarığından geçirilerek testere laması kasnakların üzerine bindirilir.
Dişleri veya diş diplerinden itibaren lamanın da 1–2 mm. dışarıda kalacak şekilde üst kasnak kaldırılarak lama gerginleştirilerek sıkılır.
Şerit laması yeterli gerginliğe ulaştığında sıkma işlemi durdurularak kasnaklar birkaç tur el ile çevrilir ve lamanın kasnak üzerindeki hareketi gözlemlenir.
Şerit laması kasnaktan dışarı doğru çıkıyorsa üst kasnak geriye, içeriye doğru giriyorsa üst kasnak öne yatırılarak lamanın dönüşü normal hale getirilir.
Bu çalışma güvenliği için çok önemli olup testere lamasının dışarı çıkması lamanın kasnaktan tamamen çıkmasına, lamanın kasnağın üzerine binmesi ise lamanın çaprazının tek taraflı bozularak hatalı kesme yapmasına yol açacaktır.
Lamanın kasnaklar üzerine gerilmesinden sonra testere yarığı kapağı yerine takılarak koruyucu kapak ve siperler kapatılarak testere laması el ile çevrilip hem denge hem de çatlaklık kontrolü yapılarak makine kullanılmaya hazır hale getirilir.

2.7. Şerit Testere Lamasının Kaynak Yapılması

Yeni hazırlanan veya kullanılırken çatlamış testere lamaları şerit lamalarını kesme makası ile düzgünce kesilir.
Kesme işleminde kaynak sonucunda kaynak yerinde tam diş oluşacak şekilde kaynak payı bırakılmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Kaynak ağzı açılarak pirinç levha ile yapılan kaynak işleminde ise dişler diş diplerinden kesilerek bir ucun alt, diğer ucun üst yüzeyi bir diş genişliğinde açılı olarak eğelenerek kasnağa hazır hale getirilir.
Lama uçları açılı yüzeyler üst üste gelecek şekilde çeneler arasına sıkılarak kaynak ağzından biraz daha büyük kesilmiş pirinç levhanın yüzeyleri ince zımpara ile zımparalanarak kaynak ağızları arasına yerleştirilir ve biraz boraks sürülerek makine önce birinci kademede çalıştırılır sonra kademesi arttırılır.
Zaman zaman borak sürülerek kaynak yeri akkor haline gelinceye kadar kaynak işine devam edilir ve şartel kapatılır.
Kaynak ağızları da bu arada kuvvetlice sıkılır. Pabuçlar açıldıktan sonra birkaç kez 1.kademede kaynak makinesi çalıştırılarak tavlama yapılır.
Elektrikli alın kaynak makinelerinde ise açılı kaynak ağzı açılmaz ve kaynak payı bırakılarak lama her iki uçtan da dik olarak düzgünce kesilerek makinenin pabuçları arasına sıkılır.
Lama uçları aralarında boşluk kalmayacak şekilde alın alına yerleşmelidir.
Bundan sonra gerekli kaynak ayarları yapılarak makine çalıştırıldığında akkor haline gelen uçlar bir birine kaynar. Yapılan bu kaynak işleminden sonra pabuçlar gevşetilip çeneler açıldıktan sonra şerit lama pabuçlar arasına tekrar sıkılarak tavlama işlemi yapılır.
Tavlama işlemi bittiğinde kaynak işlemi de bitmiştir. Artık kaynak yerindeki çapakların temizlenmesi için lamanın elde eğelenerek çapakların düşürülmesi veya kaynak temizleme makinesi ile kaynak çapaklarının temizlenmesi gerekir. Lama sırtındaki çapaklar da temizlendiğinde artık testere lamamız çaprazlanarak bilenmeye hazır hale gelmiş demektir. 

2.8. Şerit Testere lamasının Çaprazlanması

Testere lamasının iyi bir kesim yapabilmesi için önce çaprazlanması sonra da bilenmesi gerekir. Çaprazlama işlemi çapraz pensi veya özel çaprazlama makineleri ile bir diş sağa, bir diş sola eşit oranda bükülmesi veya bir diş sağa, bir diş düz ve bir diş sola olacak şekilde yapılır. Çaprazlama makinede yapılacaksa şerit laması makineye yerleştirilerek dişteki çapraz derinliği ve miktarı ayarlanarak çaprazlama işlemine başlanır.

Çapraz pensi ile yapılacak çaprazlamada önce pensin çapraz miktarını belirleyen vidası ayarlanarak çapraz miktarının eşit çıkması sağlanır. Daha sonra elle bir diş sağa bir diş sola yada bir diş sağa bir diş düz bir diş sola çaprazlanır.

Makinede ise çaprazlama ayarları makinede yapıldıktan sonra makine çalıştırılır. Ve makineye müdahale edilmez.

2.9. Şerit Testerenin Bilenmesi

Çaprazlanan şerit testere laması bilenmeye hazır hale geldiğinde şerit laması bileme makinesinin kasnakları çevresine yerleştirilerek bileme taşı havaya kaldırılıp sabitlenir. Kasnaklar yeteri kadar gerginleştirildikten sonra gerekli bileme ayarları yapılır ve bileme taşı yavaş yavaş şerit laması üzerine indirilmeye başlanır. Zımpara taşı diş alnı ve sırtı arasındaki diş boşluğuna girecek ve diş yapısını bozmadan bileme yapacak şekilde ayarlanıp bileme talaş miktarı ayarlandıktan sonra bileme işlemine başlanır. Bileme şerit testere lamasının dönerek hareket etmesi ile birkaç tur devam eder ve gerekiyorsa bileme talaş açısı yeniden ayarlanır. Bileme işlemine diş sırtları ve alınları parlayıncaya kadar devam edilir. Bileme esnasında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus testere lamasının ek yerinde diş yapısının bozuk olması durumunda özellikle ek yerinden başlamak üzere taşın diş üzerine inmesi ve dişlerin yapısını bozma ihtimalidir. Bilenen şerit testere lamaları hemen kullanılacaksa makineye takılır. Hemen kullanılmayacaksa katlanarak ileride kullanılmak üzere uygun bir yere asılarak saklanır. Bu arada çaprazlama ve bileme işleminden önce şerit lamasının kontrol edilmesinde ve lama yüzeyinde çatlak veya çatlaklar varsa lamanın çatlak yerden koparılarak kaynak yapılmasında fayda vardır.

2.10. Makinede Çalışma Güvenliği

• Daima çaprazlı ve bilenmiş testere kullanınız.
• Makine çalıştırılmadan önce lamanın gerginliği ve serbest döndüğü elle kontrol edilmelidir.
• Serbest elle parça kesiminde mümkünse kalıpla çalışılması gerekir.
• Makinenin yan tarafında durmak son derece tehlikelidir. Gerekmedikçe yan tarafta durmayın.
• Makine de çalışırken koruma kapaklarının kapalı olduğuna dikkat edilmelidir.
• Makinenin kesim boşluğu kesilecek parçanın kalınlığına göre ayarlanır. Fazla boşluk iş güvenliği açısından risklidir.
• Bütün ayarlamaların testere tamamen durduktan sonra yapınız. Makineyi çabuk durdurmak için testere dişlerine veya yan yüzeyine parça dayamayınız.
• Kısa ve dar parçaları daima itme çubuğu ile iterek kesiniz.
• Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parça birikmesine fırsat vermeyiniz. Biriken parçaları elinizle değil bir ağaç çubukla iterek düşürünüz.
• Uzun parçaları keserken destek sehpaları veya yardımcı personel kullandığınızda parçanın itme ve yön kontrolünü sadece kendiniz sağlayınız.
• Makineyi çalıştırdıktan sonra testere normal hızını almadan parçayı kesmeye başlamayınız.
• Kesim sırasında makinenin zorlandığı görülürse sevk durdurularak makinenin rahatlaması beklenir.

2.11. Makinenin Bakımı:

GÜNLÜK BAKIM
1. Günlük çalışma sonunda makinenin üstündeki talaşları temizlenir, makineye hava tutulur.
2. Siper gevşetilir
HAFTALIK BAKIM
1. Makine tablası mazotla silinir.
2. Kasnaklar, siper yatakları, ve diğer yağlama noktaları yağlanır.
3. Bıçak laması sökülerek gerekli çaprazlama, bileme ve yağlaması yapılarak takım haneye kaldırılır.
YILLIK GENEL BAKIM
1. Makine gövdesinin yere bağlantısı
2. Motor, şalter, kablo, bağlantıları
3. Kayış ve kasnaklar
4. Siper, siper yatağı hareket ve sıkma düzenleri kontrol ederek gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılır. Makinenin üzeri örtülür.

* * * * * H A B E R L E R * * * * *
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
DÖVİZ KURLARI
 

TARİHTE BUGÜN
 
 
Cebrail IRMAK
 
Toplam 50786 ziyaretçi (98681 klik) Siteyi Gezdi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=